company logo

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด

ลงทะเบียนผู้ใช้เด็กดี "เอกอโยธยา"
Tuesday, 20 June 2017 13:56

Smile วันนี้ 20 มิ.ย. 2560 เวลาประมาณ 12.00 น. เด็กชายคฑาวุฒิ บ้านกรด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่

4/4 IP ได้เก็บกระเป๋าสตางค์ได้ และในกระเป๋ามีเงินจำนวน 22,940 บาท  พร้อมกับส่งคืนให้กับเจ้าของ

เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีท่านสาธินี ผ่องอักษร (ผู้อำนวยการโรงเรียน) เป็นพยานการส่งมอบ และกล่าว

ชื่นชมน้องที่เป็นเด็กดีและซื่อสัตย์


Last Updated on Tuesday, 20 June 2017 15:38
 
โครงการ "ธนาคารขยะ" โรงเรียนเอกอโยธยา
Friday, 23 June 2017 15:16

ทุกวันศุกร์ทางโรงเรียนได้มีการทำโครงการ "ธนาคารขยะ" มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีท่านจารุวรรณ และ

ท่านเกื้อกูล  เป็นประธานการขับเคลื่อนโครงการพร้อมทั้งมีครูแชมป์  เป็นหัวหน้าโครงการ  ซึ่งเป็นกิจ

กรรมที่เด็กๆ  รวมถึงผู้ปกครองสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้โดยที่ผู้ปกครองสามารถฝากขยะประเภท

ขวดพลาสติกมากับน้องๆหนูๆได้ทุกวันศุกร์

ภาพโครงการเพิ่มเติมอ่านต่อ คลิกที่ โครงการและกิจกรรม และ Read more...

Last Updated on Friday, 23 June 2017 16:14
 
กิจกรรมสวดมนต์สร้างปัญญานำพาความสุข
Monday, 19 June 2017 15:06

ทุกสัปดาห์ทางโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรม"สวดมนต์สร้างปัญญานำพาความสุข" ในวันจันทร์เป็นของระดับ

ชั้นประถม และวันพุธเป็นของระดับชั้นมัธยม

เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้มีสติ ฝึกให้มีสมาธิ ทำให้เกิดปัญญา และที่สำคัญเป็นการรักษาไว้ซึ่งสถาบันศาสนา

การสวดมนต์คือการกล่าวคำศักดิ์สิทธิ์อันมีฤทธิ์มีอำนาจเหนือชีวิตจิตใจ ได้แก่การสรรเสริญพระพุทธคุณ

พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และมนต์ของพระพุทธเจ้าซึ่งเรียกว่า"พระพุทธมนต์"ศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่ง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมอ่านต่อ คลิกที่ โครงการและกิจกรรม และ Read more...

Last Updated on Friday, 23 June 2017 16:19
 
พิธีไหว้ครู (ระดับชั้นประถมและมัธยม) 15 มิถุนายน 2560
Sunday, 18 June 2017 10:29

ภายหลังจากเสร็จกิจกรรมไหว้ครูในระดับชั้นอนุบาลแล้ว  ในเวลาต่อมาก็เป็น กิจกรรมไหว้ครูในระดับชั้น

ประถมและมัธยมโดยมีท่านเกื้อกูล บุณยากร เป็นผู้ดูแลการจัดงานในส่วนของพิธีการของระดับชั้นประถม

และมัธยม ท่านสาธินี ผ่องอักษร (ผู้อำนวยการโรงเรียน) คณะผู้บริหาร และครูทุกท่านได้ให้พรกับลูกเอก

อโยธยาทุกคนให้ได้เป็นคนดี ประสบความสำเร็จในการเรียน และเจริญรุ่งเรืองทุกคนโดยบรรยากาศเปี่ยม

ไปด้วยความสุข

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมอ่านต่อ คลิกที่ โครงการและกิจกรรม และ Read more...

Last Updated on Sunday, 18 June 2017 13:34
 
ทำด้วยใจถวายพ่อหลวง ประดิษฐ์ "ดอกดารารัตน์" (ดอกไม้จันทน์)
Sunday, 18 June 2017 12:30

เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560  โรงเรียนได้มีโครงการลูกเอกอโยธยาร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทำด้วยใจถวายพ่อหลวง ประดิษฐ์ "ดอกดารารัตน์" (ดอกไม้จันทน์)

โดยทางโรงเรียนได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในการทำดอกไม้จันทน์ภายในชุมชน มาสาธิตวิธีการทำให้กับคณะ

ครู และนักเรียน ภายในโรงเรียน ภายใต้โครงการลูกเอกอโยธยาร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ภาพโครงการเพิ่มเติม อ่านต่อ คลิกที่ โครงการและกิจกรรม และ Read more...

 


Powered by Joomla!. Designed by: hosted email cheap hosting reseller Valid XHTML and CSS.

เบอร์สวย รับจดทะเบียนบริษัท Hosting รับทำ seo รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับนำเข้าสินค้าจากจีน